Hjelp - Jeg kan ikke snakke!

Arrangementsinformasjon

Afasi er en diagnose som rammer en av fire voksne hjerneslagpasienter. Hjernen er blitt skadet slik at området som styrer kommunikasjon får problemer. Ikke bare blir det vanskelig å føre en samtale, det kan plutselig bli vanskelig å lese aviser, høre på nyheter eller sende meldinger.  Noen personer har mindre utfordringer, mens andre opplever alvorlige utfordringer. I dette foredraget får du svar på spørsmålene: Hva skjer egentlig i hjernen når vi prater? Og hvorfor oppstår problemene etter et hjerneslag? Hva kan man gjøre med det? Blir man frisk igjen?

Foredragsholderen Melanie Kirmess er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og har en forskerstilling ved Sunnaas Sykehus, hvor slagpasienter med afasi rehabiliteres.

Arrangør: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Arrangementet blir også streamet.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 11.09 kl. 09.00