Den flerspråklige hjernen gjennom livet

Arrangementsinformasjon

Hvordan påvirker flerspråklighet hjernens utvikling i tidlig barndom og senere? Og stemmer det at eldre som snakker flere språk får demens senere enn andre? Disse og liknende spørsmål vil laboratorieforskerne ved MultiLing ta for seg i korte foredrag på arrangementet "The multilingual mind across the lifespan". Etter foredragene blir det mulighet for diskusjon og spørsmål. Arrangementet vil foregå på engelsk og norsk.

Arrangør: Center for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing). Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 14.09 kl. 09:00