Forskningsdag: Epilepsi - fra grunnforskning til fremtidens behandling

Arrangementsinformasjon

Fra laboratoriet

18.00-18.05: Møteleder: Erik Taubøll, overlege, professor. Nevrologisk avdeling OUS

18.05-18.25: Hjernens "glemte" celler - gliacellene. Ny innfallsport til behandling av epilepsi.

                        Kjell Heuser, Overlege, phd,.Nevrologisk avdeling, OUS

18.25-18.35: Når miljøet styrer genene - epigenetikkens rolle for epilepsi. Toni Berger, lege

                        og phd kandidat, EU prosjekt. Nevrologisk avdeling, OUS

18.35-18.45: Løser vi epilepsiens mysterier med levende hjerneskiver? Cecilie Bugge

                        Bakketun, phd kandidat. Nevrologisk avdeling, OUS og Institutt for medisinske

                        basalfag, UiO

18.45-18.55: Zebra-fisk - en ny modell for studier av epilepsi og hjernefunksjon. «Fishy?"  

                        Monika Mochol, Overlege og phd kandidat. Nevrologisk avdeling, Sykehuset    

                        Østfold samt Nevrologisk avdeling, OUS

18.55-19.05: Spørsmål og svar


Fra klinikken - Tema: Epilepsi og hjernekirurgi

19.05-19.10:   Møteleder: Morten I Lossius, overlege, professor. OUS-SSE

19.10-19.25:   Hvem kan være kandidater for epilepsikirurgi? Kristin Alfstad, overlege phd. OUS-SSE

19.25-19.45    Fra psykokirurgi til dagens epilepsikirurgi - og veien videre. Arild Egge,

overlege, phd. Nevrokirurgisk avdeling, OUS

19.45-20.00:   Hvordan avsløre hjernens hemmeligheter med EEG og hvordan kan det brukes

i epilepsikirurgien? Pål Gunnar Larsson, overlege, dr.philos. Klinisk nevrofysiologisk seksjon. Nevrokirurgisk avdeling, OUS

20.00-20.15:   "To drive or not to drive, that is the question". Bruk av EEG for å vurdere

oppmerksomhetsevnen. Rune Markhus, overlege. OUS-SSE.

20.15-20.25:   Spørsmål og svar

20.25-20.30:   Avslutning av fagprogram ved møteleder Morten I Lossius.

20.30-21.00:   "Mingling" med forskerne. Anledning til spørsmål og diskusjon.


Siderom for mingling og demonstrasjoner.


Arrangør: Oslo Universitetssykehus. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering.

Gratisbilletter til arrangementet slippes 12.09 kl. 09:00