Fra hjerneforskning til hjernehelse: Et nevrologisk talkshow

Arrangementsinformasjon

Hjernen er vårt eneste uerstattelige organ, som vi alle ønsker å få beholde på høyden lengst mulig. Forskere over hele verden jobber hardt for å forstå både friske og syke hjerner. Hvordan kan dette omsettes i bedre hjernehelse for den enkelte? Avdelingsleder og professor i nevrologi Hanne Flinstad Harbo leder en samtale med Kaja Nordengen og Lasse Pihlstrøm, to unge leger og hjerneforskere. Dette nevrologiske talkshowet vil presentere konkrete eksempler fra forskningsfronten, men også gi en lettfattelig og generell oversikt over veien fra laboratoriebenken til bedre hjernehelse, med underholdende anekdoter og betraktninger underveis. Det hele rundes av med en hjernequiz i form av en kahoot alle kan være med på.

Arrangør: Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus og Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 19.09 kl. 09:00