Slaget om hjernen: en pasientreise gjennom behandlingssløyfen

Arrangementsinformasjon

Hjernen er kontrollorganet vårt, hjernen er det som gjør deg til den du er. Når hjernen rammes av akutt sykdom som ved et hjerneslag trenger vi tilgang på rask respons i hele behandlingskjeden; fra 113-sentralen, ambulansetjenesten, i akuttmottak og på sengeposten. I vår forskning ser vi på muligheter for å utbedre alle disse delene, slik at vi i fremtiden skal behandle flere pasienter og at flere som rammes av hjerneslag skal kunne leve videre uten skader. Vi ønsker å invitere dere med på en dynamisk kveld der du kan prøve deg som ambulansearbeider på vakt. Eller som slaglege i mottak av akutt syke pasienter i et team på sykehuset.

Arrangør: Forskningsgruppe for akutt hjerneslag ved UiO. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 16.09 kl. 09:00