Hvordan ta vare på hjernen fra vugge til grav?

Arrangementsinformasjon

Alle vil gjerne leve lenge, men helst ikke bli syke. Er det noe vi kan gjøre for å beskytte hjernen, slik at vi ikke får sykdommer som f. eks Alzheimer? 

Forskning viser at det vi spiser, hvordan vi beveger oss, hva vi tenker og hvordan vi tar vare på munnhelsen vår, har betydning for hvordan vi best kan leve lange og gode liv med en sunn hjerne.

Det odontologiske fakultet inviterer til en kveld hvor vi dypdukker ned i forskning som ser på hva vi selv kan gjør for å beskytte hjernen.

Arrangør: Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo. Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 17.09 kl. 09:00