Når kroppen hviler, er hjernen våken: Drømmer i antikken

Arrangementsinformasjon

Hvilken rolle spilte drømmer i livene til menneskene i antikken? Hva drømte de om, og hvordan mente de drømmer ble til? Hvordan var drømmer knyttet til sykdom og helse? Anastasia Maravela og Eirik Welo, som forsker og underviser på greske tekster fra antikken, forklarer hva vi vet om antikke drømmer og hva det kan fortelle oss om det antikke samfunnet.

Arrangør: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. 

Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2020 og er gratis.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 13.09 kl. 09:00