Sårbarhet og styrke i livsløpet - Forskning innen temaene psykisk helse og demens

Arrangementsinformasjon

Sårbarhet og styrke er en naturlig del av livet. Samtidig innebærer sykdom økt sårbarhet og utfordrer vår styrke som mennesker. Hvem ser vår sårbarhet og hvor kan vi hente styrke til å komme oss igjennom det vanskelige som møter oss? 

Forskning viser at forekomsten av psykiske helseutfordringer er økende i den norske befolkningen. I tillegg er det et økende antall mennesker i Norge som diagnostiseres med demens. Vi trenger ny kunnskap for å møte disse utfordringene. 

Lovisenberg diakonale høgskole inviterer til korte foredrag der vi belyser sårbarhet og styrke hos mennesker som lever med psykiske helseplager eller demens. Aktuell forskning som belyser sykepleieres erfaringer og pasientmedvirkning presenteres også.

Arrangeres av Lovisenberg diakonale høgskole. Inngår i Forskningsdagene 2020.

Restriksjoner

Av smittevernhensyn (covid-19) er arrangør ansvarlig for å holde oversikt over hvem som er til stede på arrangement for å kunne bistå kommunen i evt. smittesporing, og har derfor gratisbilletter for registrering. Gratisbilletter til arrangementet slippes 16.09 kl. 09:00